Balandžio 24 d. šaukiamas visuotinis – rinkiminis LMA narių susirinkimas

23/03/2021

Balandžio 24 d. šaukiamas visuotinis – rinkiminis LMA narių susirinkimas

Mieli Lietuvos masažuotojų asociacijos nariai,

Informuojame, jog 2021 m. balandžio 24 d. šaukiamas visuotinis – rinkiminis LMA narių susirinkimas. Nuolat atnaujinamą ir papildomą informaciją apie 2021-04024 LMA visuotinį narių suvažiavimą rasite specialiai tam sukurtoje svetainės rubrikoje „Visuotinis susirinkimas 2021“.

KVIEČIAME KELTI KANDIDATŪRAS Į LMA VALDYBĄ

Visuotinio narių susirinkimo metu bus renkami LMA valdybos nariai. Kviečiame kelti kandidatūras į šias pozicijas užpildant anketą: https://forms.gle/WJUw6z89cAmbqXyY7. Su iškeltais kandidatais susisieksime asmeniškai ir informuosime apie galimybes prisistatyti LMA visuotiniam narių susirinkimui.

KUR VYKS LMA VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

Visuotinis LMA susirinkimas vyks uždaroje LMA visuotinio susirinkimo grupėje socialiniame tinkle Facebook‘e. Kviečiame prisijungti prie grupės: https://www.facebook.com/groups/259183918985194. Į grupę prijungiami bus už 2021 m. nario mokestį sumokėję asocijuoti ir neasocijuoti nariai. Jei neturite FB paskyros ir galimybės dalyvauti susirinkime FB grupėje prašome užpildyti šią anketą: https://forms.gle/TQVyV8KTcJCKBGqSA

KAS GALI DALYVAUTI IR BALSUOTI

  1. LMA visuotiniame narių susirinkime gali dalyvauti asocijuoti ir neasocijuoti nariai.
  2. LMA nariu yra laikomas už einamuosius metus nario mokestį sumokėjęs narys. 
  3. Visuotiniame susirinkime teisę balsuoti ir priimti sprendimus turi tik asocijuoti LMA nariai;

Nario mokestį sumokėti galite šiais rekvizitais:
Lietuvos masažuotojų asociacija
Įmonės kodas: 304472802
Atsiskaitomoji sąskaita: LT777044060008263888
Mokėjimo paskirtis: nario mokestis už 2021 m.
Asocijuoto nario mokesčio suma: 40 €, neasocijuoto nario mokesčio suma: 15€.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ 

Preliminari 2021-04-24 LMA visuotinio rinkiminio narių susirinkimo darbotvarkė*:

10:00 – 10:15 Atidarymas. Pirmininkaujančio, sekretoriato, darbotvarkės tvirtinimas.

10:15 – 11:00 LMA 2020 m. finansinių metų veiklos ir metinės finansinės atskaitomybės pristatymas ir tvirtinimas.

11:00 – 12:00 LMA Valdybos rinkimai: kandidatų prisistatymai, balsavimas, rinkimų rezultatų paskelbimas. 

12:00 – 13:00 Pertrauka. Naujos valdybos posėdis – renkamas Valdybos pirmininkas.

13:00 – 13:10 LMA Valdybos pirmininko rinkimų rezultatų paskelbimas.

13:10 – 13:30 Dėl LMA stojamojo įnašo ir nario mokesčio mokėjimo tvarkos patvirtinimo.

13:30 – 14:00 Dėl Lietuvos masažuotojų asociacijos narių įstojimo ir išstojimo, pašalinimo iš LMA narių tvarkos patvirtinimo.

14:00 – 16:00 LMA veiksmų dėl masažuotojo profesijos reglamentavimo pristatymas. Diskusija.

16:00    Kiti klausimai.

 *Preliminari darbotvarkė gali keistis.

DOKUMENTŲ PROJEKTAI

2021-04-24 LMA visuotinių narių susirinkimo preliminari darbotvarkė.

LMA stojamojo įnašo ir nario mokesčio mokėjimo tvarkos projektas.

Priedas 03 – LMA narių įstojimo ir išstojimo, pašalinimo iš LMA narių tvarkos projektas.

Pasiūlymus dėl darbotvarkės projekto ar LMA tvarkų projektų kviečiame teikti el.p. lma@masazuotojuasociacija.lt

Pagarbiai

Giedrė Paunksnienė
LMA vadovė
+37065555784