Narystė

Narystė LMA • Kaip tapti LMA nariu • Įstatai • Skirti 1,2% GPM

Narystė LMA

Lietuvos masažuotojų asociacija (LMA) vienija daugiau nei 100 būsimų ir jau praktikuojančių kvalifikuotų masažuotojų, gydomojo masažo specialistų bei profesijos mokytojų iš visos Lietuvos.

LMA suteikiama galimybė kelti kvalifikaciją LMA organizuojamuose mokymuose, dalyvauti konferencijose nemokamai arba išskirtinėmis LMA nariams skirtomis sąlygomis, gauti konsultacijas profesinės veiklos klausimais, pasinaudoti LMA pagalba ginant profesinius interesus valstybinėse institucijose.

Tikriausiai, kaip svarbiausią LMA teikiamą naudą vertėtų išskirti galimybę lengviau keistis aktualia informacija ir patirtimi su kolegomis bei įgyti naujų žinių. Visus esamus narius skatiname ir kviečiame naujus specialistus aktyviai dalyvauti LMA veikloje.

Nuoširdžiai džiaugiamės augančia mūsų bendruomene, kurią sudaro asocijuoti ir neasocijuoti nariai.

Asocijuoti nariai – kvalifikaciją turintys masažuotojai ir gydomojo masažo specialistai, masažo ir gydomojo masažo profesinių disciplinų mokytojai, dėstytojai.

Neasocijuoti nariai – 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys, besimokantys formalaus švietimo įstaigose ir siekiantys įgyti masažuotojo ar gydomojo masažo specialisto profesinę kvalifikaciją.

Kaip tapti LMA nariu?

Prieš tampant nariu, kviečiame susipažinti su šiais dokumentais:

Tapti LMA nariu ar pratęsti narystę galite užpildžius formą bei sumokėjus narystės mokestį (naujus narius prašome sumokėti vienkartinį stojimo mokestį, kartu su narystės mokesčiu).

Prašymas tapti LMA nariu

Narystė bus patvirtinta tik gavus nario mokestį.

Gavėjas: LIETUVOS MASAŽUOTOJŲ ASOCIACIJA

Įmonės kodas 304472802

AB SEB bankas: LT777044060008263888

Mokėjimo paskirtis: LMA2024

Skirkite 1,2% GPM

Kiekvieno Jūsų parama mums labai svarbi!

Skirkite 1,2 % GPM Lietuvos masažuotojų asociacijai!

Suvieniję jėgas mes tik stiprėjame ir didėjame, dirbame tik Jums ir dėl Jūsų.

Kaip skirti 1,2 proc. LMA?

Reikia užpildyti ir pateikti VMI FR0512 formą, kurioje nurodyti LMA duomenis:

Lietuvos masažuotojų asociacija
Įm. Kodas 304472802