Gydomojo masažo specialistas

Gydomojo masažo specialisto praktika • Teisės aktai • Licencijavimo tvarka • Kaip atidaryti gydomojo masažo kabinetą • ESPBI IS

 • Gydomojo masažo specialistas – gydomojo masažo specialisto profesinę kvalifikaciją įgijęs asmuo (iki 2023 m. liepos 1 d. – masažuotojo) ir turintis licenciją.
 • Gydomasis masažas – įvairioms ligoms gydyti, pažeistoms organizmo funkcijoms atkurti bei normalizuoti ar ligų ir traumų profilaktikai skirta moksliškai pagrįsta terapinė priemonė, kurią taikant dozuotai mechaniškai ar refleksiškai veikiami (fizinis kontaktas rankomis, specialiais įrankiais ar aparatais) kūno audiniai.
 • Tikslinė paslaugos gavėjų grupė – asmenys, sergantys ūmiomis ar lėtinėmis širdies ir kraujagyslių sistemos, kvėpavimo sistemos, atramos ir judėjimo aparato ligomis ar turintys atramos ir judėjimo aparato traumų, sergantys centrinės nervų sistemos ligomis ir turintys šios sistemos pažeidimų, sergantys periferinėmis nervų sistemos, lėtinėmis virškinimo sistemos, odos, medžiagų apykaitos, reprodukcinės sistemos ligomis ir šių sistemų onkologinėmis ligomis.
 • Paslaugos teikimo vieta – asmens sveikatos priežiūros įstaigos, turinčios galiojančią licenciją gydomojo masažo paslaugai teikti (1 nuoroda) ir galiojantį leidimą–higienos pasą HN 47:2011 (2 nuoroda)
 • Paslaugas gali teikti – juridinis asmuo (taikomas 0% PVM tarifas).
 • Papildomi reikalavimai paslaugai teikti: 1) gydomojo masažo specialisto spaudo numeris (3 nuoroda), 2) gydomojo masažo specialisto licencija (4 ir 5 nuorodos), 3) gydomojo masažo paslaugos teikimo reikalavimai (6 nuoroda).
 • Paslaugos teikėjo apsauga: žalos be kaltės modelis (7 nuoroda).

Nuo 2021.05.31 įsigaliojo LR asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymas (toliau tekste – Įstatymas). Šis įstatymas reglamentuoja masažuotojų bei kitų asmens sveikatos priežiūros specialistų (kineziterapeutų, ergoterapeutų ir kt.) vertimosi asmens sveikatos priežiūros praktika Lietuvos Respublikoje sąlygas.

Šis įstatymas nustato:

1) asmens sveikatos priežiūros specialisto profesinės kvalifikacijos įgijimo sąlygas;

2) asmens sveikatos priežiūros specialisto teisės verstis asmens sveikatos priežiūros praktika įgijimo, įgyvendinimo ir panaikinimo sąlygas;

3) asmens sveikatos priežiūros specialisto profesines teises ir pareigas.

Remiantis Įstatymu, nuo 2023 m. sausio 1 d. ASPĮ gali dirbti tik licenciją turintys masažuotojai.

Pirmą kartą kreipiantis dėl licencijos išdavimo bus svarbūs šie duomenys:

 1. Masažuotojo profesinio diplomo (kvalifikacijos pažymėjimo) išdavimo data.
 2. Ar per pastaruosius 2 metus nenutrūkstamai vertėtės masažuotojo praktika – t.y. ar dirbote ASPĮ.
 3. Ar per pastaruosius 5 metus dirbote ASPĮ daugiau nei 3 metus.
 4. Akredituotų (METAS) sistemoje tobulinimosi kursų valandų skaičius, įgytas per pastaruosius 5 metus.


Jeigu, masažuotojo profesiją įgijote per pastaruosius dvejus metus (ir visiems naujai įgijusiems), licencijos išdavimas vyks supaprastinta tvarka:

 1. Užpildyti deklaraciją masažuotojo licencijai gauti.
 2. E-sistemoje pateikti savo diplomą bei sveikatos pažymą forma 046a.
 3. Susimokėti 16 € rinkliavą.


 Licencijos išdavimo sąlygos

Jei masažuotojas iki licencijos paraiškos dienos paskutinius 2 metus nepertraukiamai dirba ASPĮ arba jei per pastaruosius 5 metus (su pertrūkiais ar be) dirbo ASPĮ ne mažiau kaip 3 metus, licencijai gauti reikės atitinkamo privalomojo tobulinimosi valandų skaičiaus.

Privalomo tobulinimosi valandų kiekis priklausomai nuo to, kada baigėte studijas, skaičiuojant atbuline data nuo dokumentų licencijai gauti datos:

 • Praėjus daugiau nei 2, bet ne daugiau kaip 3 metams – 24 val.
 • Praėjus daugiau nei 3, bet ne daugiau kaip 4 metams – 36 val.
 • Praėjus daugiau nei 4, bet ne daugiau kaip 5 metams – 48 val.
 • Praėjus daugiau nei 5 metams – 60 val.


Jei masažuotojas ASPĮ per pastaruosius 5 metus apskritai nedirbo arba dirbo mažiau nei aptarta aukščiau tekste, siekiant licencijos reikės IR tobulinimosi valandų IR papildomo tobulinimo – t.y. stažuotės valandų skaičius (1 lentelė).

 1 lentelė. Jei masažuotojas nesivertė praktika (nedirbo ASPĮ) arba vertėsi praktika mažiau nei 2 pastaruosius metus – jam reikės papildomo tobulinimosi (stažuotės valandų)

Diplomas įgytas prieš / laikotarpis, kai nesiversta masažuotojo praktika

(nedirbo ASPĮ)

Privalomasis tobulinimasis

(tobulinimosi valandų skaičius akredituotuose kursuose)

Stažuotė val.

(papildomas tobulinimasis)

Daugiau nei prieš 2m. / 24 – 36mėn.

24val.

18val.

Daugiau nei prieš 3m. / 37 – 48mėn.

36val.

36val.

Daugiau nei prieš 4m. / daugiau nei 48mėn.

48val.

60val.

Daugiau nei prieš 5m. / daugiau nei 48mėn.

60val.

60val.

Alternatyvus variantas visiems masažuotojams: vietoj privalomojo tobulinimosi galima atlikti 72 val trukmės stažuotę, svarbu tai padaryti per pastaruosius dvejus metus iki paraiškos licencijai gauti pateikimo. Šį varianta verta rinktis jau nuo 2 punkto Lentelėje B – Jei asmuo masažuotojo diplomą gavo 37 mėn. iki paraiškos teikimo ir nedirbo ASPĮ.

Pateikiama GYDOMOJO MASAŽO PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMAI, patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. V-2140.

Norint teikti gydomojo masažo paslaugas reikės:

 1. Įsteigti juridinį asmenį;
 2. Rasti tinkamos paskirties patalpas gydomojo masažo paslaugoms teikti bei gauti sveikatos įstaigos higienos pasą;
 3. Gauti licenciją gydomojo masažo paslaugoms teikti.


Gydomojo  masažo  paslaugos  teikiamos  laikantis Lietuvos  higienos  normos  HN  47:2011 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: bxendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. V-737 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 47:2011  „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: bendrieji  sveikatos saugos  reikalavimai“ patvirtinimo“,  ir Lietuvos  higienos  normos  HN  47-1:2020  „Asmens  sveikatos  priežiūros  įstaigos: Infekcijų kontrolės reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio  19  d.  įsakymu  Nr.  V-946  „Dėl  Lietuvos  higienos  normos  HN  47-1:2020  „Asmens  sveikatos priežiūros įstaigos: Infekcijų kontrolės reikalavimai“ patvirtinimo“, reikalavimų.

Patalpoje, kurioje teikiama gydomojo masažo paslauga, turi būti: a) gydomajam masažui skirtas stalas ar kušetė arba masažui skirta paciento kėdė ar kušetė; b) gydomojo masažo specialistui skirta kėdė ar balnelis.

Toliau plačiau apie Gydomojo masažo paslaugų teikimo organizavimą skaitykite čia: https://www.esavadai.lt/dokumentai/10025-lr-sam-isakymas-del-gydomojo-masazo-paslaugu-teikimo-reikalavimu-apraso-patvirtinimo-galioja-nuo-2021-11-01/

Įsteigti Juridinį asmenį                                                                                                              

Gydomojo masažo paslaugoms teikti netinka veikla pagal pažymą ar verslo liudijimai, todėl reikės atidaryti įmonę – Juridinį asmenį. Tinka bet kuri juridinio asmens forma: Mažoji bendrija, viešoji įstaiga ar kitos.

Teikiantys gydomojo masažo paslaugas, turėtų naudoti šį veiklos kodą iš Lietuvos ekonominių veiklų klasifikatoriaus: 86.90 Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla (gydomojo masažo veikla).

Rasti tinkamos paskirties patalpas

Bene daugiausia klausimų ir neaiškumo kelia tinkamų patalpų gydomojo masažo kabinetui paieška. Pirmas dalykas, į kurį svarbu atkreipti dėmesį – patalpų paskirtis.

Patalpų paskirtį apibrėžia statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017. Kadangi gydomojo masažo paslauga – sveikatos priežiūros paslauga, todėl gydomojo masažo kabinetas gali būti atidaromas negyvenamosios paskirties – gydymo paskirties pastatuose.

Gydomojo masažo kabinetas taip gali būti įrengtas viešbučių paskirties pastatuose ar patalpose. Tai numato Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. sausio 24 d. nutarimas (Nr.85, identifikacinis kodas e-seimas sistemoje: 2018-01296), kuriuo Vyriausybė patvirtino Statinio (jo patalpų) naudojimo ne pagal paskirti atvejų ir tvarkos aprašą.

Kaip sužinoti pastato paskirtį?

Jus dominančio nekilnojamojo daikto Nekilnojamojo turto registre įregistruotus duomenis (žemės ar statinio plotą, paskirtį, savininką ir kt.) galite sužinoti, užsisakę Nekilnojamojo turto registro išrašą pagal nurodytą turto adresą. Daugiau informacijos rasite čia: https://info.registrucentras.lt/node/5665

Į ką atkreipti dėmesį renkantis patalpas, jei tinka pagal paskirtį?

Jei savo kabinetą įsirengiate patalpose, kurios jau turi sveikatos įstaigos leidimą – higienos pasą, tuomet bus paprasčiau. Jei tai nauja vieta, yra daug svarbių detalių, į kurias reikia atkreipti dėmesį.

– Lietuvos higienos norma HN 47:2011 draudžia įrengti gydomojo masažo kabinetus rūsiuose ir pusrūsiuose.

– Gydomojo masažo kabineto, vienai darbo vietai plotas – 8 kv.m. ar daugiau. (Sveikatos ministro įsakymas „Dėl Medicininės reabilitacijos įstaigų (padalinių) veiklos specialiųjų reikalavimų aprašo patvirtinimo“) 2015 m. liepos 24 d. Nr. V- 889

– Vanduo. Gydomojo masažo kabinete turi būti kriauklė bei šiltas – šaltas vanduo. Medicinos prietaisams valyti-dezinfekuoti įrengiamos atskiros praustuvės.

– Skalbinių tvarkymo patalpos, zonos ir technologiniai įrenginiai turi būti išdėstyti taip, kad būtų išvengta švarių ir nešvarių skalbinių kryžminės taršos. (gali būti sutartys su skalbimo paslaugų teikėju)

– Tualeto patalpos. (Gali būti bendros patalpos nuomojamame pastate, tačiau jų panaudojimas turi būti numatytas sutartyje su patalpų nuomotoju)

– Patalpos rūbams. Atskira vieta pacientų lauko rūbams pakabinti. Atskira spintelė masažuotojo lauko ir darbo rūbams.

– Atskira vieta švaros ir higienos priemonėms (šluotos, kibiras ir t.t.)

– Vėdinimas. Mechaninis (naudojant ventiliatorių) arba recirkuliuojantis.

– Apšvietimas. Natūralus ir dirbtinis. Tačiau patalpos turi būti apsaugotos nuo tiesioginių saulės spindulių.

– Triukšmo bei oro užterštumo lygis. (Jei patalpos įrengtos gyvenamajame name)

– Įstaigoje techninės pagalbos priemonės (vežimėliai, vaikštynės, ramentai ir kt.) turi būti laikomos tam skirtose patalpose arba vietose tam, kad netrukdytų judėti pacientams bei personalui.

Daugiau detalios informacijos žiūrėkite Lietuvos higienos normos HN 47:2011. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.404537

 
Prašymas dėl licencijos sveikatos priežiūros įstaigai

Kai jau turite įsisteigę juridinį asmenį, patalpas bei leidimą – higienos pasą tinkamą sveikatos priežiūros paslaugoms teikti, pateikiate prašymą gauti licenciją teikti sveikatos priežiūros paslaugas.

Licenciją išduoda Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Kartu su prašymu pateikiami reikiami dokumentai jų sąrašą bei rinkliavų dydžius rasite čia: https://www.vaspvt.gov.lt/node/164

 
Prašymą išduoti ar patikslinti įstaigos ASP licenciją bei reikiamus tam dokumentus galite pateikti:

 • per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą,
 • prisijungę prie Sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo informacinės sistemos,
 • atvykę į Akreditavimo tarnybą.

Prašymas išduoti įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją: https://www.vaspvt.gov.lt/node/7

Valstybės elektroninė sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinė sistema (ESPBI IS)

2021 m. gruodį priimtas LR Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo pakeitimas įpareigojo sveikatos priežiūros įstaigas privalomai naudotis Valstybės elektronine sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacine sistema (ESPBI IS), paprastai vadinama e. sveikatos sistema.

Gydomojo masažo paslaugas teikiantieji privalo naudotis informacine sistema ESPBI IS, nepriklausomai nuo to, ar šios paslaugos yra kompensuojamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis ar ne.

Norėdamos teikti ir gauti duomenis iš e. sveikatos sistemos bei naudotis Išankstinės pacientų registracijos informacine sistema (IPR IS), gydymo įstaigos turi pasirašyti sutartį su ESPBI IS ir IPR IS pagrindiniu tvarkytoju – Registrų centru. Įstaigoms, kurios dar nesinaudoja e. sveikatos sistema ir IPR IS, rekomenduojame nedelsti ir kreiptis į Registrų centrą tel. 8 5 236 4577 arba el. paštu versloklientai@registrucentras.lt


Paminėtina, kad Akreditavimo tarnyba, patikrinimų metu aptikusi faktus, jog privalomi pacientų sveikatos duomenys nėra tvarkomi elektroniniu būdu, konstatuoja sveikatos priežiūros paslaugų teikimo pažeidimus ir taiko įstaigai kontrolės priemones ar sankcijas.

Vadovaujantis Asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymu gydomojo masažo specialistai, teikdami sveikatos priežiūros paslaugas, tokias kaip gydomasis masažas, per dieną nuo paciento kreipimosi užpildo ESPBI IS elektroninį dokumentą Nr. E025 „Ambulatorinio apsilankymo aprašymas“.

Jei gydomojo masažo specialistas dirba Asmens sveikatos priežiūros įstaigoje (toliau – ASPĮ), kurioje yra FMR gydytojas, ESPBI IS pildo TIK gydytojas.

Pavyzdžiui, gydomojo masažo specialistas dirba sanatorijoje arba reabilitacijos paslaugas teikiančioje įstaigoje ir yra medicininės reabilitacijos specialistų komandos narys. Tokiu atveju, ESPBI IS pildo įstaigoje dirbantis FMR gydytojas. Gydomojo masažo specialistui prievolės pildyti ESPBI IS nėra. Pildomi tik vidiniai įstaigos dokumentai.

Atkreipiame dėmesį, kad dėl gydomojo masažo paslaugos periodiškumo profilaktikos tikslais sprendžia gydomojo masažo specialistas, kuris taip pat įvertina indikacijas ir kontraindikacijas gydomajam masažui atlikti.

Jei gydomojo masažo specialistas dirba pavienėje ASP įstaigoje, kurioje nėra FMR gydytojo. Tokiu atveju gydomojo masažo specialistas po kiekvieno paciento apsilankymo, privalo per dieną nuo masažo paslaugos suteikimo pildyti ESPBI IS elektroninį dokumentą Nr. E025 „Ambulatorinio apsilankymo aprašymas“, nurodant pasirinktą kodą:

– TLK-10-AM kodas Z76.8 naudojamas, kai pacientas kreipiasi profilaktikos tikslais (asmens apsilankymas sveikatos priežiūros įstaigose dėl kitų patikslintų aplinkybių);
– TLK-10-AM kodas Z92.5 naudojamas, kai pacientas kreipiasi profilaktikos tikslais, kai jam praeityje buvo paskirtos reabilitacinės procedūros (buvusios reabilitacinės procedūros);
– TLK-10-AM kodas Z53.0 nurodomas, kai gydomojo masažo specialisto vertinimu gydomojo masažo negalima atlikti dėl pastebėtų kontraindikacijų (pvz., ligos paūmėjimo, pasikeitusios sveikatos būklės gydymo proceso metu)(procedūra, neatlikta dėl kontraindikacijų);
– TLK-10-AM kodas Z53.2 nurodomas, kai gydomojo masažo paslauga nesuteikta pacientui jos atsisakius, (procedūra, neatlikta pacientui atsisakius dėl kitų ir nepatikslintų priežasčių);
– TLK-10-AM kodas Z53.8 nurodomas, kai gydomojo masažo paslauga nesuteikiama dėl kitų objektyvių priežasčių (pvz., paciento neblaivumas) (procedūra, neatlikta dėl kitų priežasčių)

Daugiau informacijos:

*2022.10.18 Registrų centro organizuotų mokymų kaip naudotis ESPBI IS įrašas – https://youtu.be/Yds0DAmJk7Y
* LR SAM ministro 2015-05-26 įsakymas Nr. V-657 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
* LR sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 45 straipsnio 4 dalis Asmens sveikatos priežiūros įstaigos pareiga pildyti ir saugoti pacientų ligos istorijas, ambulatorines korteles
*LR SAM ministro 2021 m. rugsėjo 22 d. įsakymas Nr. V-2140 „Dėl Gydomojo masažo paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ III skyrius 11 punktas.

Skirkite 1,2% GPM

Kiekvieno Jūsų parama mums labai svarbi!

Skirkite 1,2 % GPM Lietuvos masažuotojų asociacijai!

Suvieniję jėgas mes tik stiprėjame ir didėjame, dirbame tik Jums ir dėl Jūsų.

Kaip skirti 1,2 proc. LMA?

Reikia užpildyti ir pateikti VMI FR0512 formą, kurioje nurodyti LMA duomenis:

Lietuvos masažuotojų asociacija
Įm. Kodas 304472802