Masažuotojas

Masažuotojo praktika • Teisės aktai • Kvalifikaciją suteikiančios institucijos • Kaip atsidaryti masažo kabinetą

 • Masažuotojas – masažuotojo profesinę kvalifikaciją įgijęs asmuo. Masažuotojo profesinė kvalifikacija įgyjama baigus masažuotojo formaliojo profesinio mokymo programą.
 • Masažas – mechaninių poveikių kūno paviršiui visuma, skirta normaliai organizmo veiklai palaikyti, sveikatai stiprinti, senėjimo procesams stabdyti, pagerinti atskirų kūno dalių išvaizdą.
 • Tikslinė paslaugos gavėjų grupė – sveiki, ūmių ar lėtinių ligų ar traumų neturintys asmenys.
 • Paslaugos teikimo vieta – įvairios grožio paslaugų teikimo vietos, turinčios galiojantį leidimą–higienos pasą HN 117:2007 (V-633) grožio paslaugoms teikti. (1 nuoroda)
 • Paslaugas gali teikti: a) fiziniai asmenys su individualios veiklos pažyma ar verslo liudijimu, b) juridinis asmuo.
 • Paslaugos teikėjo apsauga: a) fiziniai asmenys teikdami masažo paslaugas už padarytą žalą atsako individualiai LR baudžiamojo kodekso Nr. VIII-1968 (2 nuoroda) numatyta tvarka, b) juridiniams asmenims verslo civilinis draudimas.

Masažuotojo kvalifikaciją suteikiančių institucijų sąrašas.

Norint teikti masažo paslaugas reikės rasti tinkamos paskirties patalpas masažo kabinetui atidaryti bei gauti leidimą-higienos pasą, o taip pat turėti masažuotojo kvalifikaciją.

SVARBU! Rekomenduojame visad perskaityti nurodytus įstatyminius dokumentus, kur rasite detalesnę informaciją apie visus reikalavimus bei naujausius pakeitimus, o žemiau pateikiame tik trumpą santrauką reikalavimų.

Leidimo-higienos paso išdavimo žingsniai:

 1. Dokumentų pateikimas (paraiškos ir kitų privalomų dokumentų pateikimas)
 2. Veiklos vertinimas (atitikimai higienos normoje išdėstytiems reikalavimams)
 3. Trūkumų nustatymas ir jų ištaisymas
 4. Leidimo-higienos paso išdavimas (susimokama rinkliava ir gaunamas leidimas-higienos pasas)


Patalpų paskirtis:

Veido ir kūno priežiūros (masažo) paslaugos gali būti teikiamos šių paskirčių patalpose: paslaugų; viešbučių; administracinėse; prekybos; kultūros; poilsio; gydymo; sporto ir kitos paskirties.

Gyvenamosios paskirties patalpose veido ir kūno (masažo) priežiūros paslaugų veikla negalima.

Veido ir kūno (masažo) priežiūros paslaugas galima teikti gyvenamosios paskirties vieno buto, dviejų butų, daugiabučiame (trijų ir daugiau butų) name atskirais nekilnojamojo turto objektais suformuotose viešbučių, administracinės, prekybos, kultūros, poilsio, paslaugų, kitos paskirties patalpose.

Lietuvos higienos norma HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“  numato būtinuosius reikalavimus norint teikti veido ir kūno priežiūros (masažo) paslaugas. Pateikiame keletą iš jų:

– Įranga ir prietaisai turi būti naudojami pagal gamintojo rekomendacijas.

– Būtina turi turėti įrangos, prietaisų techninius dokumentus ir jų naudojimo aprašymus lietuvių kalba.

– Apšvietimas: turi būti natūralus ir (ar) dirbtinis apšvietimas.

– Paslaugų teikimo patalpa gali būti įrengta ir rūsio patalpose.

– Dirbtinė apšvieta grožio paslaugų teikimo darbo vietose turi būti ne mažesnė kaip 500 liuksų.

– Vėdinimas: natūralus ir/ar mechaninis vėdinimas. Paprasčiausia priemonė – natūralus vėdinimas atidarius langus. Mechaninis vėdinimas – oro tiekimas ir šalinimas iš patalpų priverstinai naudojant šiuolaikines oro tiekimo/šalinimo sistemas.

– Skalbiniai:  Gali būti naudojamos vienkartinės priemonės (patiesalai, užklotai, rankšluosčiai) arba daugkartiniai skalbiniai. Turi būti numatyta nešvarių skalbinių talpykla ir švarių skalbinių spinta arba talpykla. Jeigu naudojami daugkartiniai skalbiniai: 1. Pagalbinėje patalpoje turi būti sumontuota skalbimo ir džiovinimo įranga (nemontuokite įrangos tualete). ARBA 2. Sudaroma sutartis su skalbimo paslaugų teikėju, turinčiu LHP (neskalbkite skalbinių namuose).

– Įmonės privalo turėti pirmos pagalbos rinkinį. Tai yra specialus rinkinys skirtas Įmonėms.


Leidimas-higienos pasas

Šis leidimas-higienos pasas yra privalomas tiek fiziniams tiek juridiniams asmenims ir išduodamas veikti konkrečiu adresu.

Norėdamas gauti leidimą-higienos pasą, pareiškėjas Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui ( NVSC) pateikia:

 1. Nustatytos formos paraišką gauti leidimą-higienos pasą. Dokumentai gali būti pateikiami elektroniniu paštu, per elektroninius valdžios vartus arba atvykus į NVSC.
 2. Fiziniai asmenys – asmens tapatybę įrodančio dokumento kopiją.
 3. Dokumentą, įrodantį teisę naudotis patalpomis, kuriose numatoma vykdyti ar vykdoma ūkinė komercinė veikla arba jo kopiją, išskyrus tuos atvejus, kai šios teisės įregistruotos Nekilnojamojo turto registre.
 4. Patalpų, kuriose numatoma vykdyti ar vykdoma ūkinė komercinė veikla, kadastrinių matavimų (inventorizacinės) bylos eksplikacijas su patalpų brėžiniais arba jų kopijas.

Išduotas Leidimas-higienos pasas turi būti matomoje vietoje

Reikalavimai paslaugą teikiančiam asmeniui:

 • Turi būti pasitikrinę sveikatą (turėti asmens medicininę knygelę). Sveikatą privaloma tikrintis kas 12 mėnesių.
 • Turi būti baigę Pirmos pagalbos mokymo kursus ir turėti tai patvirtinantį pažymėjimą (PP, PT)
 • Darbuotojai, atliekantys valymo darbus, privalo būti išklausę higienos įgūdžių mokymo programą ir turėti pažymėjimą (H11, HB, H3)

Skirkite 1,2% GPM

Kiekvieno Jūsų parama mums labai svarbi!

Skirkite 1,2 % GPM Lietuvos masažuotojų asociacijai!

Suvieniję jėgas mes tik stiprėjame ir didėjame, dirbame tik Jums ir dėl Jūsų.

Kaip skirti 1,2 proc. LMA?

Reikia užpildyti ir pateikti VMI FR0512 formą, kurioje nurodyti LMA duomenis:

Lietuvos masažuotojų asociacija
Įm. Kodas 304472802