Apie mus

Apie LMA • Asociacijos valdymo organai • Įstatai • LMA narių profesinės etikos kodeksas

Apie LMA

Lietuvos masažuotojų asociacija buvo įsteigta 2017 metais, siekiant ginti masažuotojų profesinius interesus valstybinėse institucijose, spręsti susidariusias problemas, kurti palankias sąlygas masažo specialistams vykdyti savo mylimą veiklą. Lietuvos masažuotojų asociacijos bendruomenė pamažu augo ir tapo girdima bei gerbiama partnere tiek minėtose institucijose, tiek santykiuose su socialiniais partneriais. 

Lietuvos masažuotojų asociacija (LMA) yra profesinė, savanoriška, nepriklausoma asociacija, jungianti Lietuvos Respublikoje masažuotojo ir gydomojo masažo specialisto profesinę kvalifikaciją turinčius specialistus bei profesijos mokytojus iš visos Lietuvos.

LMA nariams suteikiama galimybė dalintis aktualia informacija bei patirtimi su kolegomis, kelti kvalifikaciją LMA organizuojamuose mokymuose, dalyvauti konferencijose nemokamai arba išskirtinėmis LMA nariams skirtomis sąlygomis, gauti konsultacijas profesinės veiklos klausimais, pasinaudoti LMA pagalba ginant profesinius interesus valstybinėse institucijose.

Nuoširdžiai kviečiame visus būti iniciatyviais, aktyviai dalyvauti Lietuvos masažuotojų asociacijos veikloje, teikti pasiūlymus ir pastebėjimus.

Asociacijos valdymo organai

Lietuvos masažuotojų asociacijos veiklą kuruoja ir organizuoja asociacijos vadovas, kartu su valdyba, kurie yra renkami visuotinio susirinkimo. Šie asmenys renkami 3 (trijų) metų kadencijai ir savo veiklą asociacijoje vykdo neatlygintinai, savanorystės pagrindais.

Lietuvos masažuotojų asociacijos vadovė ir valdybos pirmininkė Julija Lepiochina.

Lietuvos masažuotojų asociacijos valdybos nariai:

  1. Julija Lepiochina – valdybos pirmininkė
  2. Eimantas Pocius
  3. Toma Rutkauskė
  4. Rita Pauliukonytė
  5. Rūta Matulevičienė
  6. Amanda Zaleskienė    
  7. Vaiva Čiužaitė

LMA narių profesinės etikos kodeksas ir įstatai

Susipažinkite su LMA narių profesinės etikos kodeksu ir įstatais.