Loader Image

Masažuotojų bendruomenę
kurkime kartu!

LMA tiksas – telkti Lietuvos masažuotojus,
atstovauti jų interesams bei savo veikla prisidėti
kuriant sveikesnę Lietuvos visuomenę.