Visuotiniame LMA narių susirinkime priimti svarbūs sprendimai

16/05/2021

2021-05-16 įvyko pakartotinis LMA visuotinis narių susirinkimas. Jo metu priimti svarbūs metiniai sprendimai bei trejų metų kadencijai išrinkta naujoji LMA valdyba.

Visuotinis LMA narių susirinkimas vyksta kiekvienais metais, jo aptariami svarbiausi praėjusių metų rezultatai, planuojami ateinančių metų nauji darbai. Kas trejus metus vyksta rinkiminis susirinkimas, kurio metu renkami LMA valdymo organai.

Šiemet LMA išsirinko naują valdybą, kuri ves organizacija ateinančius trejus metus. Tai istoriškai svarbūs įvykis, nes per trejus metus, užaugus LMA organizacijai, valdyba renkama demokratiniuose rinkimuose. Valdybos rinkimuose šiemet dalyvavo net dešimt kandidatų. Remiantis LMA įstatus į Valdyba renkami 5 nariai, kurie patys išsirenka Valdybos pirmininką.

Pirmasis naujai išrinktosios Valdybos posėdis turi būtų suorganizuotas iki 2021 m. gegužės 31 d. Jo metu Valdyba turės išsirinkti Valdybos pirmininką bei sutarti, kuris iš valdybos narių laikinai LMA vadovo pareigas.

Visuotinis LMA susirinkimas taip pat įgaliojo naująją Valdybą iki spalio mėn. parengti naujų LMA įstatų bei lydinčių dokumentų projektus bei sušaukti neeilinį LMA narių susirinkimą įstatams patvirtinti.

Susirinkimas patvirtini 2020 m. LMA veiklos ataskaitą bei 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinį. LMA ataskaitos, remiantis LR įstatymais, pateikiamos viešai organizacijos tinklapyje: https://masazuotojuasociacija.lt/apie-mus/ataskaitos/.

2021-05-16 LMA valdybos rinkimų balsavimo rezultatai:

  1. Eimantas Pocius 89
  2. Rita Pauliukonytė 54
  3. Karina Mikailova 45
  4. Lina Mickevičienė 43
  5. Ilja Berlin 42
  6. Kristina Bružė 40
  7. Odeta Baranauskienė 17
  8. Julija Lepiochina 6
  9. Asta Mažeikienė 2
  10. Jonė Šulginienė 1