Tęsiant gydomojo masažo specialisto ir masažuotojo diferenciacijos darbus pakoreguota higienos norma HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai”

15/12/2021