Pokyčiai nuo 2021 m. lapkričio 1 d.

01/11/2021

Mieli masažuotojų bendruomenės nariai!

Šiandien džiugi diena visai Lietuvos masažuotojų bendruomenei – po ilgų diskusijų ir nemažai įdėto darbo turime įsigaliojusius LR Asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymo (toliau – ASPP įstatymas) Nr. XIII-3222 2 ir 3 straipsnio pakeitimus! Šie pakeitimai atitinkamai inicijuoja pokyčius ir kituose teisės dokumentuose tokiuose kaip  gydomojo masažo specialisto norma Nr. V-1148, gydomojo masažo paslaugų teikimo reikalavimų aprašas Nr. V-2140.

Ką tai reiškia masažuotojų bendruomenei?

  • tai reiškia, kad Lietuvoje, kaip ir didžiojoje dalyje Europos sąjungos valstybių, turėsime dvi masažo kategorijas, t. y. gydomąjį masažą ir masažą;
  • kad kvalifikuotiems masažo specialistams nebereiks slėptis ir apsimetinėti tuo, kuo nesantys, o galės savo laisvu pasirinkimu legaliai vykdyti veiklas, kurias vykdyti turėjo ir turi teisę pagal savo įgytą kvalifikaciją;
  • gydomojo masažo specialistai ir masažuotojai bus laikomi kvalifikuotais, kai kvalifikacija bus įgyta formalaus švietimo įstaigose (profesinio mokymo centruose).

Tad dar kartą džiaugiamės, kad susibūrę į Asociaciją, buvome išgirsti ir kartu suvienijus jėgas pavyko pasiekti puikių rezultatų! Nesustojame dirbę ir tikimės, kad ateityje pavyks nuveikti dar labai daug masažuotojų bendruomenės labui ir masažo profesijos prestižui kelti!

Pateikiame Jums įvykusių pokyčių detalizaciją.

ASPP įstatymas (2021-11-01 redakcija):

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a21951bcc0ea11eaae0db016672cba9c/LJxLMQMDXi?jfwid=32ocqrrtp

Gydomojo masažo specialisto norma (2021-11-01 redakcija):

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c6e27d01eb2511e99ab7ff5a9ea34fcc/lbIPxuqlIb?jfwid=-c12q2i5ox

Gydomojo masažo paslaugų teikimo reikalavimų aprašas (2021-11-01 redakcija):

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1156ad301b6611ec93af8a5fb475d9bd/asr