Naujausi „Lietuvos Respublikos asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymo” Nr. XIII-3222 pakeitimai

31/07/2023

Lietuvos Respublikos seimas pritarė 2020 m. birželio 30 d. „Lietuvos Respublikos asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymo“ Nr. XIII-3222 (toliau – įstatymas) pakeitimams, kurie susiję su masažo veiklos diferenciacijos procesu.

Ką konkrečiai numato naujosios įstatymo pataisos?

  • Gydomojo masažo specialisto profesinė kvalifikacija įgyjama baigus gydomojo masažo specialisto formaliojo profesinio mokymo programą. 
  • Gydomojo masažo specialisto profesinę kvalifikaciją turintiems asmenims prilyginami asmenys, iki 2025 m. liepos 1 d. įgiję masažuotojo profesinę kvalifikaciją pagal masažuotojo formaliojo profesinio mokymo programas, įregistruotas Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre iki 2023 m. liepos 1 d., jeigu mokytis pagal šias programas jie pradėjo iki 2023 m. gruodžio 1 d.

Ką tai reiškia masažo bendruomenei?

  • Greitu metu bus patvirtintas naujas Gydomojo masažo specialisto kvalifikacijos aprašas bei modulinė profesinio mokymo programa. Mokytis pagal naują mokymo programą mokiniai bus kviečiami po 2023 m. gruodžio 1 d. Taip pat bus patvirtintas koreguotas Masažuotojo kvalifikacijos aprašas bei modulinė profesinio mokymo programa. 
  • Iki šiol gydomojo masažo specialisto profesinė kvalifikacija buvo pripažįstama asmenims, kurie turi įgiję masažuotojo profesinę kvalifikacija. Taigi asmenys, kurie jau turi įgiję masažuotojo profesinę kvalifikaciją ir toliau bus pripažįstami ir gydomojo masažo specialistais. Gydomojo masažo specialistais bus pripažįstami ir tie asmenys, kurie mokytis masažuotojo modulinėse profesinio mokymo programose pradės iki 2023 m. gruodžio 1 d.

Nuorodos į naujausias įstatymo redakcijas:

LIETUVOS RESPUBLIKOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PRAKTIKOS ĮSTATYMO NR. XIII-3222 2 IR 3 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. XIV-427 3 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PRAKTIKOS ĮSTATYMO NR. XIII-3222 2 IR 3 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. XIV-427 3 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS