Ministro sudaryta darbo grupė spręs, kaip reglamentuoti masažo veiklą

03/02/2021

Š. m. sausio mėn. 28 d. veiklą atnaujino LR sveikatos apsaugos ministro sudaryta darbo grupė dėl masažuotojų veiklos reglamentavimo poreikio įvertinimo. Susitikime LMA atstovai pristatė siūlomą masažo paslaugų reglamentavimo modelį.

LMA, palaikoma ne tik asociacijos narių, bet ir asociacijai nepriklausančių masažuotojų, ragina kuo greičiau atskirti masažo ir gydomojo masažo paslaugos apibrėžimus bei numatyti aiškų ne gydomojo masažo (profilaktinio, prevencinio) paslaugos reglamentavimą.

Pirmajame darbo grupės susitikime dalyvavo LR Vyriausybės atstovė, LR SAM bei Lietuvos masažuotojų asociacijos atstovai, o taip pat asociacijos LASMEDA atstovė. Susitikimo metu buvo aptarti šie pagrindiniai klausimai:
1. Masažo sąvokos aptarimas;
2. Masažo bei gydomojo masažo paslaugos apibrėžimai;
3. Masažuotojų dirbančių ASPĮ ir ne ASPĮ darbo veiklos reglamentavimas.

LMA siūlomas masažo paslaugos reglamentavimo modelis, remiasi sveikatinimo ir sveikatingumo samprata, būtinybe rūpintis Lietuvos piliečių sveikata dar iki ligos atsiradimo, dideliu ir augančiu kokybiškos prevencinio – profilaktinio (ne gydomojo) masažo paslaugos poreikiu, klientų saugumu bei ekonomine nauda Lietuvos valstybei.

LMA teigia, jog dabartinis masažo paslaugos reglamentavimas, kai galima teikti tik gydomąjį masažą neatitinka Lietuvos tikrovės, piliečių porekių bei pažeidžia tiek masažo paslaugos gavėjų, tiek masažuotojų teises. Todėl, būtina atskirti ir teisės aktuose naujai apibrėžti masažo bei gydomojo masažo terminus, taip pat masažo bei gydomojo masažo paslaugos terminus bei masažuotojo praktikos terminą.

LMA siūlomi nauji Medicininės normos „Masažuotojas“  (2019 m. spalio 8 d. LR SAM įsakymas Nr. V-1148) terminų apibrėžimai:

Tokiu būdu, būtų sudarytos teisinės galimybės masažuotojo profesinį išsilavinimą turintiems specialistams dirbti ne tik asmens sveikatos priežiūros srityje, bet ir sveikatingumo srityje – t.y. teikti prevencines masažo paslaugas.

Atskyrus gydomojo ir prevencinio masažo sąvokas, taip pat būtų sudarytos prielaidos skirtingai reglamentuoti šių paslaugų teikimą – t.y. leisti prevencines masažo paslaugas teikti masažo kabinetuose, grožio salonuose, sporto ir SPA centruose ir kitur, be reikalavimo įkurti įmonę ir gauti asmens sveikatos priežiūros licenciją. Masažo paslaugas (išskyrus gydomojo) teikiantys masažuotojai turėtų galimybę dirbti su individualia veikla pagal pažymą.

Kitas darbo grupės susitikimas preliminariai numatytas vasario viduryje. Jo metu SAM ir SAM pavaldžios institucijos parengs informaciją dėl masažo termino teisinio reglamentavimo, taip pat SAM įvertins masažo reglamentavimą visuomenės sveikatos priežiūros srityje ir pateiks siūlymus, kaip, kur ir kokiu būdu į visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktus turėtų būti integruotas masažo ( ne „gydomojo“) veiklos reguliavimas.