Nuo kitų metų įsigalioja LR asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymas (toliau tekste – Įstatymas). Šis įstatymas reglamentuoja masažuotojų bei kitų asmens sveikatos priežiūros specialistų (kineziterapeutų, ergoterapeutų ir kt.) vertimosi asmens sveikatos priežiūros praktika Lietuvos Respublikoje sąlygas.

Šis įstatymas nustato :

1) asmens sveikatos priežiūros specialisto profesinės kvalifikacijos įgijimo sąlygas;

2) asmens sveikatos priežiūros specialisto teisės verstis asmens sveikatos priežiūros praktika įgijimo, įgyvendinimo ir panaikinimo sąlygas;

3) asmens sveikatos priežiūros specialisto profesines teises ir pareigas.

Remiantis Įstatymu, nuo 2021.12.31 asmens sveikatos priežiūros įstaigose praktika verstis galės tik licencijas turintys masažuotojai.

Įstatymo įsigaliojimo metu asmens sveikatos priežiūros įstaigose (toliau – ASPĮ) dirbantys masažuotojai galės tęsti savo praktiką ir licenciją įsigyti iki 2022-12-31. Nuo 2023 m. sausio 1 d. ASPĮ galės dirbti tik licenciją turintys masažuotojai.

Kaip bus išduodamos licencijos

Dėl licencijų išdavimų į Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie SAM (toliau – VASPVT) galima bus kreiptis nuo 2021 m. gegužės 1 d.

Pirmą kartą kreipiantis dėl licencijos išdavimo bus svarbūs šie duomenys:

  1. Masažuotojo profesinio diplomo (kvalifikacijos pažymėjimo) išdavimo data.
  2. Ar per pastaruosius 2 metus nenutrūkstamai vertėtės masažuotojo praktika – t.y. ar dirbote ASPĮ.
  3. Ar per pastaruosius 5 metus dirbote ASPĮ daugiau nei 3 metus.
  4. Akredituotų (METAS) sistemoje tobulinimosi kursų valandų skaičius, įgytas per pastaruosius 5 metus.

Jeigu, masažuotojo profesiją įgijote per pastaruosiu dvejus metus (ir visiems naujai įgijusiems), licencijos išdavimas vyks supaprastinta tvarka:

  1. Užpildyti deklaraciją masažuotojo licencijai gauti.
  2. E-sistemoje pateikti savo diplomą bei sveikatos pažymą forma 046a.
  3. Susimokaėti 16 € rinkliavą.

Licencijos išdavimo sąlygos

Jei masažuotojas iki licencijos paraiškos dienos paskutinius 2 metus nepertraukiamai dirba ASPĮ arba jei per pastaruosius 5 metus (su pertrūkiais ar be) dirbo ASPĮ ne mažiau kaip 3 metus, licencijai gauti reikės atitinkamo privalomojo tobulinimosi valandų skaičiaus. Žr. lentelė A.

Lentelė A

Jei masažuotojas ASPĮ per pastaruosius 5 metus apskritai nedirbo arba dirbo mažiau nei aptarta aukščiau tekste, siekiant licencijos reikės IR tobulinimosi valandų IR papildomo tobulinimo – t.y. stažuotės valandų skaičius. Žr. lentelė B

Lentelė B

Alternatyvus variantas visiems masažuotojams: vietoj privalomojo tobulinimosi galima atlikti 72 val trukmės stažuotę, svarbu tai padaryti per pastaruosius dvejus metus iki paraiškos licencijai gauti pateikimo. Šį varianta verta rinktis jau nuo 2 punkto Lentelėje B – Jei asmuo masažuotojo diplomą gavo 37 mėn. iki paraiškos teikimo ir nedirbo ASPĮ.