Kaip atidaryti masažo kabinetą?

13/03/2020

Šiame straipsnyje pateikiama bendra informacija, siekiantiems atidaryti masažo kabinetą. Pastebėjote, jog trūksta svarbios informacijos? Parašykite mums el.p. lietuvosmasazuotojuasociacija@gmail.com.

Masažas – Lietuvos įstatymuose apibrėžta sveikatos priežiūros paslauga. Remiantis Sveikatos ministro įsakymu „Dėl Licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“ 2004 m. gegužės 14 d. Nr. V-364, masažo paslauga – licencijuojama asmens sveikatos priežiūros ambulatorinė paslauga.

Taigi, siekiant teikti masažo paslaugas reikės:

  1. Įsteigti juridinį asmenį;
  2. Rasti tinkamos paskirties paslaugas masažo kabinetui atidaryti bei gauti sveikatos įstaigos higienos pasą;
  3. Gauti licenciją masažo paslaugoms teikti.

Įsteigti Juridinį asmenį
Masažo paslaugoms teikti netinka veikla pagal pažyma ar verslo liudijimai, todėl reikės atidaryti įmone – Juridinį asmenį. Tinka bet kuri juridinio asmens forma: Mažoji bendrija, viešoji įstaiga ar kitos.
Teikiantys masažo paslaugas, turėtų naudoti šį veiklos kodą iš Lietuvos ekonominių veiklų klasifikatoriaus: 86.90 Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla (gydomojo masažo veikla).

Teikiant masažo paslaugas, reikės sudaryti sutartį su kvalifikuotu, masažuotojo spaudą turinčiu specialistu.

Rasti tinkamos paskirties patalpas
Bene daugiausia klausimų ir neaiškumo kelia tinkamų patalpų masažo kabinetui paieška. Pirmas dalykas, į kurį svarbu atkreipti dėmesį – patalpų paskirtis.

Patalpų paskirtį apibrėžia statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017. Kadangi masažo paslauga – sveikatos priežiūros paslauga, todėl masažo kabinetas gali būti atidaromas negyvenamosios paskirties – gydymo paskirties pastatuose.

Masažo kabinetas taip gali būti įrengtas viešbučių paskirties pastatuose ar patalpose. Tai numato Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. sausio 24 d. nutarimas (Nr.85, identifikacinis kodas e-seimas sistemoje: 2018-01296), kuriuo Vyriausybė patvirtino Statinio (jo patalpų) naudojimo ne pagal paskirti atvejų ir tvarkos aprašą.

Kaip sužinoti pastato paskirtį?
Jus dominančio nekilnojamojo daikto Nekilnojamojo turto registre įregistruotus duomenis (žemės ar statinio plotą, paskirtį, savininką ir kt.) galite sužinoti, užsisakę Nekilnojamojo turto registro išrašą pagal nurodytą turto adresą.Daugiau informacijos rasite čia: https://info.registrucentras.lt/node/5665.

Į ką atkreipti dėmesį renkantis patalpas, jei tinka pagal paskirtį?
Jei savo kabinetą įsirengiate patalpose, kurios jau turi sveikatos įstaigos leidimą – higienos pasą, tuomet bus papraščiau. Jei tai nauja vieta, yra daug svarbių detalių, į kurias reikia atkreipti dėmesį.

Lietuvos higienos norma HN 47:2011 draudžia įrengti masažo kabinetus rūsiuose ir pusrūsiuose.

Masažo kabineto, vienai darbo vietai plotas – 8 kv.m. ar daugiau. (Sveikatos ministro įsakymas „Dėl Medicininės reabilitacijos įstaigų (padalinių) veiklos specialiųjų reikalavimų aprašo patvirtinimo“) 2015 m. liepos 24 d. Nr. V- 889
Vanduo. Masažo kabinete turi būti kriauklė bei šiltas – šaltas vanduo. Medicinos prietaisams valyti-dezinfekuoti įrengiamos atskiros praustuvės.

Skalbinių tvarkymo patalpos, zonos ir technologiniai įrenginiai turi būti išdėstyti taip, kad būtų išvengta švarių ir nešvarių skalbinių kryžminės taršos. (gali būti sutartys su skalbimo paslaugų teikėju)

Tualeto patalpos. (Gali būti bendros patalpos nuomojamame pastate, tačiau jų panaudojimas turi būti numatytas sutartyje su patalpų nuomotoju)

Patalpos rūbams. Atskira vieta pacientų lauko rūbams pakabinti. Atskira spintelė masažuotojo lauko ir darbo rūbams.

Atskira vieta švaros ir higienos priemonėms (šluotos, kibiras ir t.t.)
Vėdinimas. Mechaninis (naudojant ventiliatorių) arba recirkuliuojantis.

Apšvietimas. Natūralus ir dirbtinis. Tačiau patalpos turi būti apsaugotos nuo tiesioginių saulės spindulių.

Triukšmo bei oro užterštumo lygis. (Jei patalpos įrengtos gyvenamajame name)
Įstaigoje techninės pagalbos priemonės (vežimėliai, vaikštynės, ramentai ir kt.) turi būti laikomos tam skirtose patalpose arba vietose tam, kad netrukdytų judėti pacientams bei personalui.

Daugiau detalios informacijos žiūrėkite Lietuvos higienos normos HN 47:2011. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.404537.

Prašymas dėl licencijos sveikatos priežiūros įstaigai
Kai jau turite įsisteigę juridinį asmenį, patalpas bei leidima – higienos pasą tinkamą sveikatos priežiūros paslaugoms teikti, pateikiate prašymą gauti licenciją teikti sveikatos priežiūros paslaugas.

Licenciją išduoda Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Kartu su prašymu pateikiami reikiami dokumentai jų sąrašą bei rinkliavų dydžius rasite čia: https://www.vaspvt.gov.lt/node/164.

Prašymą išduoti ar patikslinti įstaigos ASP licenciją bei reikiamus tam dokumentus galite pateikti:
· per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą,
· prisijungę prie Sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo informacinės sistemos,
· atvykę į Akreditavimo tarnybą.

Prašymas išduoti įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją: https://www.vaspvt.gov.lt/node/75