Masažo veikla užsiimu nuo 2017 metų. 2020 metais įgijau masažuotojo profesinę kvalifikaciją PMC ,,Žirmūnai“. Šiuo metu darbuojuosi nuosavoje fizinės gerovės užtikrinimo paslaugas teikiančioje įmonėje, esu įgijusi praktikos asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

Iki 2017 m. darbavausi privačiose tarptautinėse įmonėse marketingo, vadybos, pardavimų, tarpinstitucinio bendradarbiavimo srityse bei valstybiniame sektoriuje. Esu komunikabili, darbšti, atsakinga, analitinio mąstymo bei komandos žmogus, žingeidi ir gebu efektyviai planuoti laiką. Visa tai ir padeda tobulėti ir siekti tikslų.

Giliai tikiu, kad tik vienybėje yra jėga ir kad kiekvienos profesijos atstovai turi burtis, vienytis, kad jų balsas būtų girdimas, kad kolegiška parama ir bendrystė skatintų tobulėti, mokytis, judėti į priekį. 2021 metų pradžioje įstojau į Lietuvos masažuotojų asociaciją. Buvau pakviesta prisijungti prie aktyvių LMA narių suburtos iniciatyvinės grupės. Aktyviai įsitraukiau į veiklą, teikdama savo siūlymus, patarimus, pastebėjimus LMA veiklos (komunikacijos suaktyvinimo ir gerinimo; LMA narių motyvacijos; narystės verčių išgryninimo; renginių bendruomenei organizavimo ir planavimo) klausimais. Kartu su kolegomis petys į petį darbavomės grupėje, skirtoje analizuoti esamą įstatyminę bazę, kitų šalių patirtis bei rengti dokumentus, skirtus SAM darbo grupės diskusijoms dėl masažo veiklos teisinio reglamentavimo, diferencijavimo ir kitais klausimais.

Matau prasmę tęsti pradėtus darbus LMA valdyboje bei siekti, kad LMA veikla skaidrėtų, atsivertų, augtų, tvirtėtų ir būtų atrama savo nariams.