Kas gali tapti LMA nariu?

Asocijuoti nariai – kvalifikaciją turintys masažuotojai ir gydomojo masažo specialistai, masažo ir gydomojo masažo profesinių disciplinų mokytojai, dėstytojai. 

Neasocijuoti nariai – 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys, besimokantys formalaus švietimo įstaigose ir siekiantys įgyti masažuotojo ar gydomojo masažo specialisto profesinę kvalifikaciją.

Kaip tapti LMA nariu?

  • 1 žingsnis

Susipažinti su Lietuvos masažuotojų asociacijos įstatais

Lietuvos masažuotojų asociacijos profesinės etikos kodeksas ČIA

  • 2 žingsnis

Užpildyti narystės formą-prašymą ČIA

Užpildytą prašymą atsiusti el.p. naryste@masazuotojuasociacija.lt

LMA narių stojamojo įnašo ir nario mokesčio mokėjimo tvarka 2022 metams

Mokestis už einamuosius metus sumokamas iki tų pačių metų kovo 31 d.

Gavėjas: LIETUVOS MASAŽUOTOJŲ ASOCIACIJA

Įm. k. 304472802

AB SEB bankas, LT777044060008263888

Vienkartinis stojimo į asociaciją mokestis – 10 €.

Metinis asocijuoto nario mokestis – 40 €.

Metinis neasocijuoto nario mokestis – 20 €.

Mokėjimo paskirtis:        Stojimo į asociaciją bei metinis nario mokestis už 2022 m.

Dėmesio! Narystė bus patvirtinta tik gavus nario mokestį. 

Daugiau informacijos, kaip tapti nariu el.p. naryste@masazuotojuasociacija.lt arba tel. 867945029.