Masažuotojau! Didelės permainos prasideda nuo pirmo žingsnio. Tapk Lietuvos masažuotojų asociacijos nariu – kurkime stiprią bendruomenę kartu!

Asocijuotais LMA nariais gali būti masažuotojo profesinę kvalifikaciją turintys specialistai. Šis narystės statusas suteikia pilnas asociacijos nario teises.

Neasocijuotais nariais gali būti 18 metų sulaukę asmenys, besimokantys masažuotojo profesijos. Neasocijuoti nariai neturi balsavimo teisės priimant sprendimus.

Pirmiausia, kviečiame susipažinti su Lietuvos masažuotojų asociacijos ĮSTATAIS

Sprendimą dėl priėmimo į asociacija priima LMA Valdyba. Čia rasite PRAŠYMĄ stoti į Lietuvos masažuotojų asociaciją. Jį užpildykite, pažymėdamas ASOCIJUOTU nariu, jei turite masažuotojo spaudą. 

Užpildytą prašymą atsiųskite el.paštu: naryste@masazuotojuasociacija.lt. Jūsų prašymą LMA Valdyba nagrinės artimiausiame posėdyje, apie kurį pranešime iš anksto. 

Tik Valdybai pritarus tampate LMA nariu. Pilnas narystės teises: nuolaidas į renginius ir kitas, įgyjate susimokėjęs stojimo bei nario mokestį.

Narystės mokesčiai:
Vienkartis stojimo į LMA mokestis – 10 €
Asocijuoto nario mokestis 40 €
Neasocijuoto nario mokestis – 15 €

Asociacija Facebook’e: https://www.facebook.com/LietuvosMasazuotojuAsociacija 

Daugiau informacijos, kaip tapti nariu el.p. naryste@masazuotojuasociacija.lt.