Kad prevencinis masažas išliktų

Lietuvos masažuotojų asociacija (LMA) yra profesinė, savanoriška, nepriklausoma asociacija, jungianti Lietuvos Respublikoje masažuotojo ir gydomojo masažo specialisto profesinę kvalifikaciją turinčius specialistus bei profesijos mokytojus iš visos Lietuvos.

Asocijuoti nariai – kvalifikaciją turintys masažuotojai ir gydomojo masažo specialistai, masažo ir gydomojo masažo profesinių disciplinų mokytojai, dėstytojai.

Neasocijuoti nariai – 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys, besimokantys formalaus švietimo įstaigose ir siekiantys įgyti masažuotojo ar gydomojo masažo specialisto profesinę kvalifikaciją.

LMA nariams suteikiama galimybė lengviau keistis aktualia informacija ir patirtimi su kolegomis bei įgyti naujų žinių. Visus esamus narius skatiname ir kviečiame aktyviai dalyvauti LMA veikloje.

LMA nariams suteikiama galimybė kelti kvalifikaciją LMA organizuojamuose mokymuose, dalyvauti konferencijose nemokamai arba išskirtinėmis LMA nariams skirtomis sąlygomis, gauti konsultacijas profesinės veiklos klausimais, pasinaudoti LMA pagalba ginant profesinius interesus valstybinėse institucijose.