LMA veiksmai, kad Lietuvoje išliktų prevencinis masažas

Šiame puslapyje pateikiama LMA veiksmų chronologija, siekiant vieno iš svarbių tikslų – Lietuvoje įtvirtinti masažo, kaip sveikatingumo paslaugos reglamentavimą. Šiuo metu, Lietuvos teisės aktuose masažo terminas apibrėžiamas, kaip terapinės priemonė, kas užkerta kelia profilaktinio masažo paslaugų teikimui sveikatingumo sektoriuje.

LMA nuomone, masažas kaip paslauga gali būti teikiama tiek sveikatingumo sektoriuje, tiek asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kaip gydymo priemonė. Sveikatingumo terminą apibrėžiant, iš angliško termino „wellness“, kuris nurodo, jog tai yra gera žmogaus sveikatos būklė, ypač kai tai yra žmogaus tikslas, kurio šis aktyviai siekia. Kalbant apie gydomąjį masažą, tai yra masažas atliekamas siekiant gydyti ar padėti sveikti bei atstatyti dėl ligos, traumų prarastas funkcijas. *

2021.01.28 Įvyko  LR sveikatos apsaugos ministro sudarytos darbo grupės dėl masažo paslaugų teisinio reguliavimo įvertinimo susitikimas. Jo metu aptarti LMA siūlomi masažo bei gydomojo masažo, taip pat masažo paslaugų bei gydomojo masažo paslaugų ir masažuotojo praktikos termino nauji apibrėžimai bei gydomojo bei prevencinio masažo paslaugų reguliavimas.  Kitame šios darbo rgupės posėdyje SAM ir SAM pavaldžios institucijos parengs informaciją dėl masažo termino teisinio reglamentavimo, taip pat SAM įvertins masažo reglamentavimą visuomenės sveikatos priežiūros srityje ir pateiks siūlymus, kaip, kur ir kokiu būdu į visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktus turėtų būti integruotas masažo ( ne „gydomojo“) veiklos reguliavimas. Daugiau informacijos čia.

č021.01.15 LMA kreipiasi į naujai paskirtąjį LR sveikatos apsaugos ministrą prašydama padėti spręsti masažuotojams kylančias problemas dėl masažo veiklos reglamentavimo bei kitas. Su kreipimosi tekstu galite susipažinti čia.

2020-08-27 įvyko LMA ir LASMEDA susitikimas sveikatos ministerijoje dėl masažo paslaugos ir gydomojo masažo paslaugos atskyrimo. Po šio susitikimo LR sveikatos ministras sudaro darbo grupę dėl masažuotojo veiklos reglamentavimo. Dėl pandemijos ir paskelbto karantino darbo grupės susitikimą SAM atideda du kartus. Daugiau apie susitikimą skaitykite čia

2020-08-13 LR ekonomikos ir inovacijų ministerijos (LR EIM) iniciatyva surengta tarpžinybinė diskusija masažo veiklos reglamentavimo klausimu.

Šiame susitikime iš esmės sutarta, jog nereikia kitos masažuotojo profesijos, nes remiantis SMSM pozicija, masažuotojo kvalifikaciją turintis specialistas gali atlikti įvairių rūšių masažus. Tačiau būtina atskirti masažo kaip sveikatingumo paslaugos ir masažo, kaip gydymo paslaugos reglamentavimą. Tai toliau spręsti – susitikimuose su SAM.

LMA siekis ir toliau išlieka, jog LR teisės aktuose turi būti įtvirtinta bendra masažo termino sąvoka bei atskirtos masažo bei gydomojo masažo paslaugų terminai, įtvirtinta, jog masažuotojas gali atlikti sveikatingumo paslauga: masažą, bei gydymo paslaugą – gydomąjį masažą. Dėl valstybės ekonominių bei geros sveikatos užtikrinimo intereso turi būti aiškiai atskirtas ir įtvirtintas šių paslaugų reglamentavimas, užtikrinant, jog masažo paslauga – galėtų būti teikiama grožio salonuose, masažo kabinetuose, spa centruose ir kitose vietose, kuri Lietuvos gyventojai galėtų saugiai gauti kokybišką sveikatingumo paslaugą – masažą.  Gydomojo masažo paslauga būtų teikiama išskirtinai licencijuotose asmens sveikatos priežiūros įstaigose, licencijuotuose gydomojo masažo kabinetuose. Šias paslaugas teikiantys specialistai – galėtų būti licencijuojami, kaip ir kiti ASP sistemos darbuotojai

2020-08-03 LMA kreipiasi į LR Vyriausybę, Ekonomikos ir inovacijų bei Sveikatos apsaugos minsiteriją dėl masažuotojo veiklos reglamentavimo ir prašymo į Lietuvos profesijų klasifikatorių įtraukti SPA masažuotojo profesiją. Kreipimosi tikslas: išplėsti masažuotojo veiklos reglamentavimo klausimą įtraukiant ir kitas ministerijas.

2020-05-12 LMA gavo atsakymą iš SAM į savo raštą. Trumpai tariant, SAM tik patvirtino, tai, ką savo rašte jau teigė LMA – jog Lietuvoje yra tik gydomasis masažas ir pasiūlė toliau klausimą spręsti susitikimuose, paprašydama iki to pateikti „mokslinius straipsnius, įrodančius, kad ES šalių praktikoje masažo paslauga yra suprantama plačiau, negu kaip gydymo, bet sveikatingumo ir profilaktikos priemonė“.

2020-04-15 LMA išsiuntė kreipimąsi į SAM dėl masažuotojo veiklos reglamentavimo bei saugios ir palankios aplinkos masažo paslaugų teikimui kūrimo. Su raštu galite susipažinti čia.

* Sveikatingumas – angl. wellness – the state of being in good health, especially as an actively pursued goal. (Oxford English and Spanish Dictionary, Thesaurus, and Spanish to English Translator https://www.lexico.com/definition/wellness [Tikrinta 2020.11.11]