Paremkite Lietuvos masažuotojų bendruomenę – skirkite 1,2 proc. GPM paramą

Ši parama nieko nekainuoja!

1. Prisijunkite prie elektroninės deklaravimo sistemos per savo elektroninį banką ar kitais galimais būdais.
2. Pasirinkite „pateikti dokumentą – pildyti dokumentą“.
3. Pasirinkite formą FR0512 v.4 – pildyti internetu.


4. Asmeninė informacija formoje bus įrašyta automatiškai. Užpildykite šiuos laukus (žr. Pav. 2).

  • Skiltyje 5 – įrašykite 2020.
  • E1 PARAMOS GAVĖJAS – 2
  • E2 GAVĖJO IDENTIFIKACINIS KODAS – 304472802.
  • E3 MOKESČIO DALIES PASKIRTIS – Lietuvos masažuotojų asociacija.
  • E4 – MOKESČIO DALIES DYDIS (PROC.) – 1.2 (jei norite skirti paramą keliems paramos gavėjams, jį galite išskaidyti 1% ar 0.5%).
  • E5 MOKESTINIS LAIKOTARPIS – įrašykite 2024 (taip Jums nereikės kasmet pildyti naujo prašymo – Jūsų parama mums automatiškai bus pervedama iki 2024 m.).
  • Pažymėkite laukelį 6s.

5. Paspauskite langelį PATEIKTI DEKLARACIJĄ.

Jei pagal LR įstatymus privalote deklaruoti metines pajamas, pirmiausia turite užpildyti ir pateikti metinių pajamų deklaraciją, tik tokiu atveju galėsite skirti GPM paramą.

Pav. 2 GPM deklaracijos pildymas